slideshow bkg.png
slide 2
slide 3
slide 1
slide4

Radiograf

27. mars 2017

Vi trenger snarest en vikarierende radiograf til å betjene røntgentilbudet ved LMS på Otta. I første omgang er behovet fra snarest og noen uker framover i tid, men det kan også være behov ved andre anledninger framover. Nødvendig opplæring vil bli gitt i regi av Sykehuset Innlandet sin radiologiske avdeling på Lillehammer.

Ta kontakt med virksomhetsleder Lars Ekre på NGLMS på tlf 99 00 96 50.

Lars Ekre er ansatt som ny virksomhetsleder ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter NGLMS

25. januar 2017
Lars Ekre - ny virksomhetsleder ved NGLMS fra 01.03.17

Det er med stor glede Sel kommune kan melde om at Lars Ekre tiltrer stilling som leder ved NGLMS fra 1. mars 2017.

Lars er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og har nasjonal paramedic utdannelse. Han har siden 2005 vært tilsatte som ambulansearbeider ved prehospitala tjenester ved Sykehus Innlandet, avdeling Otta. Lars har tidligere arbeidet innenfor hjemmetjenesten, legekontor, sjukeheimen og psykisk helse i Sel kommune.

Vi gleder oss til å få Lars med på laget vårt, og ønsker han velkommen som arbeidstaker i Sel kommune.

Rådmannen 

Nytt telefonnummer til sengeavdelingen NGLMS

5. januar 2017

NGLMS sengeavdeling har fått nytt døgnkontinuerlig vakttelefonnummer 99 21 78 90 som erstatter 61700895.

NGLMS - vertskommuneavtale

11. oktober 2016

Kommunene Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja har inngått ny vertskommuneavtale for drift av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) gjeldende fra 01.01.2015. Hele avtalen kan du lese her.

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

15. september 2016

vold.pngHandlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relsjoner er nå godkjent i alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Målsettingen med planen og prosedyrene er bl.a. å øke kunnskapen om, forebygge  og sikre god oppfølging ved vold i nære relasjoner.

Planen og prosedyrene er tilgjengelig for ansatte og innbyggere i kommunen på http://www.nglms.no/psykisk helsel