slideshow bkg.png
slide 2
slide 3
slide 1
slide4

Fagdag for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Sel kommmune

31. oktober 2017

Har du og dine ansatte et ønske om faglig påfyll? Demografisk utvikling og flytting av oppgaver fra stat til kommune medfører et økende behov for kompetanse og innovasjon innenfor flere fag-/ tjeneste områder. Her nevnes folkehelse, tidlig innsats, psykisk helse, kreftbehandling, palliativ omsorg, demens, ortopedi, rehabilitering, slag, infeksjonssykdommer m.fl. Endringer i tilknytning til drift, og utvikling innenfor det enkelte fagområde krever kunnskap om hva som er bestillingen og lovverk, og vi inviterer derfor til fagdag for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Sel kommune. 

Ny rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

21. april 2017

Deltakelse i friluftslivsliv og uorganisert trening har fått økt betydning blant voksne, mens færre deltar i organisert idrett og bruker idrettsanlegg. 

Dette fremkommer i rapporten «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» av Gunnar Breivik (Norges idrettshøgskole) og Kolbjørn Rafoss (Universitetet i Tromsø –Norges arktiske universitet). Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i den voksne norske befolkningen i perioden 1985-2015, gir oversikt over endringer i bruk av idrettsanlegg for perioden 1999–2015, og ser på ulikheter i fysisk aktivitet knyttet til kjønn, alder, inntekt, yrke, utdannelse etc.

 

Nytt telefonnummer til sengeavdelingen NGLMS

5. januar 2017

NGLMS sengeavdeling har fått nytt døgnkontinuerlig vakttelefonnummer 99 21 78 90 som erstatter 61700895.

NGLMS - vertskommuneavtale

11. oktober 2016

Kommunene Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja har inngått ny vertskommuneavtale for drift av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) gjeldende fra 01.01.2015. Hele avtalen kan du lese her.

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

15. september 2016

vold.pngHandlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relsjoner er nå godkjent i alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Målsettingen med planen og prosedyrene er bl.a. å øke kunnskapen om, forebygge  og sikre god oppfølging ved vold i nære relasjoner.

Planen og prosedyrene er tilgjengelig for ansatte og innbyggere i kommunen på http://www.nglms.no/psykisk helsel