slideshow bkg.png
slide 2
slide 3
slide4
slide 1

Psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker

8. juli 2016

Plan ogpsyk sos.png prosedyrer for psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker er nå oppdatert og godkjent for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Planen og prosedyrene legges inn i beredskapsplanverket i den enkelte kommune, men er også tilgjengelig på følgende lenke; Samfunnsmedisin og folkehelse/Kommunal beredskap Siste utgave krise_lavoppl_2015.pdf

Oppdatert smittevernplanverk

8. juli 2016

smittevern.pngSmittevernplanverket og smittevernprosedyrene for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk er nå oppdatert og godkjent i alle kommuner. Det er tilgjengelig i den enkelte kommune, på "Region felles/6K smittevern" og på Smittevernplaner og -prosedyrer i Nord-Gudbrandsdal.

Oppdaterte folkehelseoversikter

30. juni 2016

Dokument Vågå, Alexander Weidemann.JPGFolkehelseoversiktene for kommunene i Nord-Gudbrandsdal er oppdaterte. Det er bl.a. lagt inn ny befolkningsframskriving fra SSB. Se http://www.nglms.no/folkehelseoversikter.

Rusforum Nord-Gudbransdal

13. juni 2016
Kommunekart

8.juni var 34 deltakere fra 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen og DPS Lillehammer/Otta samlet til Brukerplan-presentasjon og informasjon om ACT/FACT-modellene. Korus-Øst og Nasjonal Kompetasnetjeneste ROP hadde innlegg om temaene.

Midlertidige lederendringer innen helse- og omsorg

31. mai 2016

I forbindelse med at kommunalsjef Steinar Løsnesløkken og konstituert leder for Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter Hilde Holtesmo slutter i Sel kommune 1.juni, er det foretatt noen midlertidige lederendringer.