slideshow bkg.png
slide 1
slide 3
slide4
slide 2

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

15. september 2016

vold.pngHandlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relsjoner er nå godkjent i alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Målsettingen med planen og prosedyrene er bl.a. å øke kunnskapen om, forebygge  og sikre god oppfølging ved vold i nære relasjoner.

Planen og prosedyrene er tilgjengelig for ansatte og innbyggere i kommunen på http://www.nglms.no/psykisk helsel

Psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker

8. juli 2016

Plan ogpsyk sos.png prosedyrer for psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker er nå oppdatert og godkjent for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Planen og prosedyrene legges inn i beredskapsplanverket i den enkelte kommune, men er også tilgjengelig på følgende lenke; Samfunnsmedisin og folkehelse/Kommunal beredskap Siste utgave krise_lavoppl_2015.pdf

Oppdatert smittevernplanverk

8. juli 2016

smittevern.pngSmittevernplanverket og smittevernprosedyrene for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk er nå oppdatert og godkjent i alle kommuner. Det er tilgjengelig i den enkelte kommune, på "Region felles/6K smittevern" og på Smittevernplaner og -prosedyrer i Nord-Gudbrandsdal.

Oppdaterte folkehelseoversikter

30. juni 2016

Dokument Vågå, Alexander Weidemann.JPGFolkehelseoversiktene for kommunene i Nord-Gudbrandsdal er oppdaterte. Det er bl.a. lagt inn ny befolkningsframskriving fra SSB. Se http://www.nglms.no/folkehelseoversikter.

Rusforum Nord-Gudbransdal

13. juni 2016
Kommunekart

8.juni var 34 deltakere fra 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen og DPS Lillehammer/Otta samlet til Brukerplan-presentasjon og informasjon om ACT/FACT-modellene. Korus-Øst og Nasjonal Kompetasnetjeneste ROP hadde innlegg om temaene.