slideshow bkg.png
slide4
slide 3
slide 2
slide 1

Nytt telefonnummer til sengeavdelingen NGLMS

5. januar 2017

NGLMS sengeavdeling har fått nytt døgnkontinuerlig vakttelefonnummer 99 21 78 90 som erstatter 61700895.

NGLMS - vertskommuneavtale

11. oktober 2016

Kommunene Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja har inngått ny vertskommuneavtale for drift av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) gjeldende fra 01.01.2015. Hele avtalen kan du lese her.

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

15. september 2016

vold.pngHandlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relsjoner er nå godkjent i alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Målsettingen med planen og prosedyrene er bl.a. å øke kunnskapen om, forebygge  og sikre god oppfølging ved vold i nære relasjoner.

Planen og prosedyrene er tilgjengelig for ansatte og innbyggere i kommunen på http://www.nglms.no/psykisk helsel

Psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker

8. juli 2016

Plan ogpsyk sos.png prosedyrer for psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker er nå oppdatert og godkjent for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Planen og prosedyrene legges inn i beredskapsplanverket i den enkelte kommune, men er også tilgjengelig på følgende lenke; Samfunnsmedisin og folkehelse/Kommunal beredskap Siste utgave krise_lavoppl_2015.pdf

Oppdatert smittevernplanverk

8. juli 2016

smittevern.pngSmittevernplanverket og smittevernprosedyrene for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk er nå oppdatert og godkjent i alle kommuner. Det er tilgjengelig i den enkelte kommune, på "Region felles/6K smittevern" og på Smittevernplaner og -prosedyrer i Nord-Gudbrandsdal.