slideshow bkg.png
slide 1
slide 2
slide 3
slide4

Oppdaterte folkehelseoversikter

30. juni 2016

Dokument Vågå, Alexander Weidemann.JPGFolkehelseoversiktene for kommunene i Nord-Gudbrandsdal er oppdaterte. Det er bl.a. lagt inn ny befolkningsframskriving fra SSB. Se http://www.nglms.no/folkehelseoversikter.

Rusforum Nord-Gudbransdal

13. juni 2016
Kommunekart

8.juni var 34 deltakere fra 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen og DPS Lillehammer/Otta samlet til Brukerplan-presentasjon og informasjon om ACT/FACT-modellene. Korus-Øst og Nasjonal Kompetasnetjeneste ROP hadde innlegg om temaene.

Midlertidige lederendringer innen helse- og omsorg

31. mai 2016

I forbindelse med at kommunalsjef Steinar Løsnesløkken og konstituert leder for Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter Hilde Holtesmo slutter i Sel kommune 1.juni, er det foretatt noen midlertidige lederendringer.

Ny legevaktordning i Nord-Gudbransdal

1. april 2016

Fra 04.04.2016 innføres det ny legevaktordning i Nord-Gudbrandsdal.

Pårørendekveld med tema kriser og traumer

31. mars 2016

Denne kvelden er for familie og venner til personer som har opplevd kriser eller sliter med traumer.