Forsiden / Regionale oppgaver / prosjekt

Regionale oppgaver

Vertskommuneavtalen

Prosjektet LMS  2010-2011 er nå avslutta. Vertskommuneavtalen kan du lese her 

 

Regionplan for helsesamarbeid

Arbeidet med Regionplan for helsesamarbeid har vært leda av NGLMS og er nå godkjent av alle kommunene og ledelsen av Regionplanen er nå overtatt av 6K helse.

Regionplan for helsesamarbeid kan du lese her

Velferdsteknologiprosjekt

NGLMS har i samarbeid med Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal fått skjønnsmidler på kr 500.000 til igangsetting av Velferdsteknologiprosjektet. Det har vært forberedende møter og prosjektet blir igangsatt høsten 2013.

Skjønnsmiddelsøknaden kan du lese her