Forsiden / Organisering, samarbeidsfora og samarbeidsavtaler

Samarbeidsfora NGLMS og samarbeidsavtaler med Sykehuset Innlandet

NGLMS 1.jpgPå disse sidene vil det fortløpende bli lagt ut referater fra utvalg som drives av NGLMS. Det er også lagt ut lenker til Internkontrollsystemet for NGLMS og samarbeidsavtaler med Sykehuset Innlandet.

 

 

 

Internkontroll NGLMS

Kvalitetsutvalg

Brukerutvalg

Kommuneoverlegeforum

Fastlegeforum

Drifts- og utviklingsråd NGLMS og SI

Samarbeidsavtaler/-utvalg med Sykehuset Innlandet