Forsiden / Fysio- og ergoterapitjenesten i Sel

Fysio- og ergoterapi / rehabilitering

NGLMS er en sentral aktør i kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, i det helseforebyggende arbeid samt fysio- og ergoterapeutisk behandling. Vi disponerer en stor treningssal, et apparattreningsrom, et behandlingsrom og et treningskjøkken som til sammen gir gode muligheter for tilbud både individuelt og i grupper.
 
Fysioterapitjenesten: tlf 61 700 827
Ergoterapitjenesten:  tlf 61 700 828