slideshow bkg.png
slide 1
slide 2
slide 3
slide4

Fagdag for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Sel kommmune

31. oktober 2017

Har du og dine ansatte et ønske om faglig påfyll? Demografisk utvikling og flytting av oppgaver fra stat til kommune medfører et økende behov for kompetanse og innovasjon innenfor flere fag-/ tjeneste områder. Her nevnes folkehelse, tidlig innsats, psykisk helse, kreftbehandling, palliativ omsorg, demens, ortopedi, rehabilitering, slag, infeksjonssykdommer m.fl. Endringer i tilknytning til drift, og utvikling innenfor det enkelte fagområde krever kunnskap om hva som er bestillingen og lovverk, og vi inviterer derfor til fagdag for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Sel kommune. 

Ny rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

21. april 2017

Deltakelse i friluftslivsliv og uorganisert trening har fått økt betydning blant voksne, mens færre deltar i organisert idrett og bruker idrettsanlegg. 

Dette fremkommer i rapporten «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» av Gunnar Breivik (Norges idrettshøgskole) og Kolbjørn Rafoss (Universitetet i Tromsø –Norges arktiske universitet). Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i den voksne norske befolkningen i perioden 1985-2015, gir oversikt over endringer i bruk av idrettsanlegg for perioden 1999–2015, og ser på ulikheter i fysisk aktivitet knyttet til kjønn, alder, inntekt, yrke, utdannelse etc.

 

Radiograf

27. mars 2017

Vi trenger snarest en vikarierende radiograf til å betjene røntgentilbudet ved LMS på Otta. I første omgang er behovet fra snarest og noen uker framover i tid, men det kan også være behov ved andre anledninger framover. Nødvendig opplæring vil bli gitt i regi av Sykehuset Innlandet sin radiologiske avdeling på Lillehammer.

Ta kontakt med virksomhetsleder Lars Ekre på NGLMS på tlf 99 00 96 50.

Lars Ekre er ansatt som ny virksomhetsleder ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter NGLMS

25. januar 2017
Lars Ekre - ny virksomhetsleder ved NGLMS fra 01.03.17

Det er med stor glede Sel kommune kan melde om at Lars Ekre tiltrer stilling som leder ved NGLMS fra 1. mars 2017.

Lars er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og har nasjonal paramedic utdannelse. Han har siden 2005 vært tilsatte som ambulansearbeider ved prehospitala tjenester ved Sykehus Innlandet, avdeling Otta. Lars har tidligere arbeidet innenfor hjemmetjenesten, legekontor, sjukeheimen og psykisk helse i Sel kommune.

Vi gleder oss til å få Lars med på laget vårt, og ønsker han velkommen som arbeidstaker i Sel kommune.

Rådmannen 

Nytt telefonnummer til sengeavdelingen NGLMS

5. januar 2017

NGLMS sengeavdeling har fått nytt døgnkontinuerlig vakttelefonnummer 99 21 78 90 som erstatter 61700895.