slideshow bkg.png
slide 3
slide4
slide 2
slide 1

Fagdag for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Sel kommmune

Har du og dine ansatte et ønske om faglig påfyll? Demografisk utvikling og flytting av oppgaver fra stat til kommune medfører et økende behov for kompetanse og innovasjon innenfor flere fag-/ tjeneste områder. Her nevnes folkehelse, tidlig innsats, psykisk helse, kreftbehandling, palliativ omsorg, demens, ortopedi, rehabilitering, slag, infeksjonssykdommer m.fl. Endringer i tilknytning til drift, og utvikling innenfor det enkelte fagområde krever kunnskap om hva som er bestillingen og lovverk, og vi inviterer derfor til fagdag for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Sel kommune. 

Dato:  6. og 7. desember 2017 kl. 08:00 - 15:30 (1 fagdag som kjøres to ganger for størst mulig oppslutning.)

Sted:  Auditoriet Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

PROGRAM
Kl. 08.00 - 08.30   Frammøte, kaffe/te/frukt i kantina
Kl. 08.30 - 08.40   Velkommen / praktisk info
Kl. 08.40 - 09.30   "Hvor står vi, hvor går vi?" Kommunalsjef Iren Ramsøy

Kl. 09.45 - 10.45

Fredrik Thorne, jurist og seniorrådgiver i Visma Smartskill

 

De viktigste lovene og deres samspill, sentrale juridiske prinsipper.

Knut Fredrik Thorne er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Han jobber med fagfeltet helserett på helse- og omsorgsområdet i Veilederen. Knut Fredrik har vært Generalsekretær i Norsk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold og 12 års praksis som advokat. Knut Fredrik er en engasjerende kursholder og kjent for å gjøre jussen forståelig.

Kl. 11.00 - 12.15   Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten
Kl. 12.15 - 13.00   Lunsj, i kantina
Kl. 13.00 - 14.00   Dokumentasjonsplikten
Kl. 14.00 - 14.15   Pause med kaffe/te og kake
Kl. 14.15 - 15.15   Taushetsplikt, samhandling og brukermedvirkning
Kl. 15.15 - 15.30   Avslutning / veien videre v/Iren Ramsøy

 

VEL MØTT!

 
 
Påmelding og praktisk informasjon:
 
Det er ønskelig med flest mulig deltagere. Virksomhetsledere /avdelingsledere innen helse- og omsorgstjenesten samordner og prioriterer påmeldte pr dag fra hver virksomhet til Kari Berget, tildelingskontoret.
 
PÅMELDINGSFRIST: Samordnet fra virksomhetene til Kari Berget, innen mandag 20. november pga. servering.
 
Auditoriet ved NG vdg. kan ta maks 100 personer, så det er viktig at det blir jevnt deltagerantall de ulike dagene. 
 
Servering som er inkludert i programmet:
  • Kaffe/te og frukt ved ankomst
  • Lunsj
  • Kaffe/te og kake
 
Parkering: Av kapasitetshensyn må det parkeres nord for skolen.